ثبت نام در دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی

برنامه زمانبندی

زمان برگزاری مدت زمان
چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه نیم روز
پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه نیم روز
پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه مجازی
جمعه 14 اردیبهشت ماه مجازی
چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه نیم روز
پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه نیم روز
میزان ساعات آموزشی
– 8 ساعت تئوری
– 8 ساعت عملی
– 8 ساعت آموزش مجازی
گواهینامه
به کلیه شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره و قبولی آزمون پایانی گواهینامه 24 ساعت آموزشی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صادر خواهد شد.
نحوه ثبت نام
– جهت ثبت نام لطفا هزینه ثبت نام را به شماره حساب 5225439144 بانک ملت به شناسه واریز 1167 به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واریز نموده و فرم زیر را به همراه اسکن فیش بانکی ارسال نمایید.

و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین می توانید بصورت آنلاین ثبت نام نمایید.
– هزینه ثبت نام 780 هزار تومان می باشد.

فرم ثبت نام