ثبت نام در دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی (مقدماتی و پیشرفته) – بندرعباس

فرم ثبت نام آنلاین؛ دوره سامانه جامع گمرکی (مقدماتی و پیشرفته) – بندرعباس

هزینه ثبت نام در دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (مقدماتی و پیشرفته) به مدت 16 ساعت آموزشی حضوری و 20 ساعت آموزش الکترونیکی دوره سامانه جامع و 20 ساعت آموزش الکترونیک دوره قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا؛ مبلغ 700،000 تومان است.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.