سامانه جامع گمرکی

۳ تأثیر مهم سامانه جامع گمرکی بر اقتصاد کشور

ایجاد سامانه جامع گمرکی یکی از اقداماتی است طی سالیان گذشته مورد توجه مسئولین گمرکی قرار گرفته است. راه‌اندازی کامل این سامانه می تواند به کاهش وابستگی به نفت، حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه عملی با قاچاق منجر شود. به گزارش آکادمی گمرک و مدیریت بازرگانی، نامگذاری سال ۹۶ به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید…