فرم ثبت نام

پیش ثبت نام دوره های گمرک و مدیریت بازرگانی

به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر و مفیدتر برای برگزاری دوره های گمرک و مدیریت بازرگانی لطفا فرم زیر را بنابر درخواست خود تکمیل نمایید. نام و نام خانوادگی*تلفن تماس*ایمیل دوره مورد نیاز: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا اینکوترمز 2010 مفاهیم و اسناد بازرگانی…